• topafbeelding.jpg
Gebeden

We vragen u om met ons mee te bidden voor:

 • Pastor Woarley, Hij werkt al een paar jaar in de gemeente Sta Bárbara.
  Zijn moeder is plotseling overleden op 67 jarige leeftijd.
 • De 7 doopkandidaten, dat ze standvastig in het geloof blijven ondanks de geestelijke strijd.
 • Het Kinderdagverblijf: Dat veel kinderen en ouders open zullen staan voor het evangelie. En een goede samenwerking met de stad, de burgemeester en de medewerkers.
 • Ismaël en Lourdes en alle medewerkers in het zendingswerk (wijsheid, gezondheid, moed en kracht).
 • Het evangelisatiewerk in Santa Bárbara do Tugúrio en Mêrces, voor bekering van José Maria, Altamira en Talita.
 • De gezondheid van Govert en Eliana (moed, kracht en wijsheid om voor Govert te zorgen).
 • De zwangerschap van Karin Jonker. (En alles wat erbij komt ter voorbereiding van de komst van de baby).
 • Voor Magna´s papieren rondom haar huwelijk met Marc, wat nog steeds niet rond is, en zeer moeizaam gaat. Voor een doorbraak in deze zaak. (Kracht en wijsheid)

We vragen u ook om met ons mee te danken voor:

 • Ons bestuur en onze achterban, hun liefdevolle gaven en alle gebeden en inzet.
 • Voor het starten van het nieuwe schooljaar en de 50 aanmeldingen voor het Kinderdagverblijf
 • Dat het goed gaat met Govert en Eliana (die elke dag getuigen van Gods trouwe liefde en zorg).
 • Voor het bezoek van Margriet.
 • Voor de zwangerschap van Karin en Vinícius.
 • Dat de afbouw van de kerk in Mercês nu uitgevoerd wordt

Ontvang de hartelijke groeten van ons allen hier in Brazilië en Govert en Eliana in Nederland. We zijn God en u dankbaar voor uw medeleven, steun, gebed, vriendschap en uw gaven. We wensen en bidden u het allerbeste en gezondheid toe.

Lourdes en Eliana

We (Ismaël en Lourdes) worden opa en oma!
carinWe willen jullie ook graag een heel mooi nieuwtje vertellen: Vinícius en Karin worden ouders, Karin is zwanger! JAHA ze is 4 maanden zwanger en godzijdank gaat alles goed met haar en de baby. Volgens de uitgevoerde onderzoeken zullen zij ouders worden van een meisje en ze gaat Sarah genoemd worden. Bid voor hen dat alles goed gaat. De geboorte wordt verwacht in de tweede week van augustus.
Bezoek uit Nederland
margrietOok kunnen we niet nalaten te vertellen dat we Margriet, dochter van onze dierbare penningmeester in Nederland, Piet en zijn vrouw Wietske, hier voor een maand te logeren hebben. Voor ons is het fijn om haar de kans te geven hier te zijn, een deel van Brazilië te leren kennen en ook van dichtbij het werk te zien dat God in onze handen heeft gelegd. Wij willen zeggen dat wij de deuren van ons huis open hebben staan voor iedereen die ons wil bezoeken. We zijn vanwege het werk niet veel thuis, maar zorgen er wel voor dat bezoekers zich op hun gemak voelen.
Doopdienst
Het volgende programma van de gemeente is de doop, die gepland staat voor zondag 17 maart. We hebben 7 kandidaten die gedoopt willen worden, we bidden dat God hen zegent, en dat ze volhouden en standvastig blijven in hun beslissing.
Vrouwendag
Op 8 maart wordt Internationale Vrouwendag gevierd. Dus tijdens de dienst van afgelopen zondag de 10e maakten we van de gelegenheid gebruik om God te danken voor alle vrouwen in de kerk, we baden voor hen allemaal persoonlijk.
vrouwen
Kerk in Mercês
afbouwIn het kerkgebouw in Mercês is het afbouwwerk in januari opgestart. We hebben een bedrijf ingehuurd om dit uit te voeren en zij zijn goed op gang. Het mooie is dat we, dankzij God en iedereen die heeft bijgedragen, voldoende financiën hebben ontvangen om de bouw van de kerk te voltooien. We zullen een mooie ruimte krijgen, die aan de behoeften van de kerk zal voldoen, Prijs de Heer daarvoor.
Kerk in Santa Bárbara do Tugúrio
Voor de gemeentes hebben we een speciaal programma voor de carnavalsvakantie samengesteld. Op vrijdag hadden we een rondreizend gebed. We baden bij de ingangen van de stad en wijken, telkens op een andere plaats, waarbij we de stad zegenen, en de afgoderij, geestelijke blindheid berispen en vloeken verbreken. Dit was een heel goede ervaring. We willen vaker zoiets doen, omdat dit de ogen van de broeders en zusters die eraan deelnamen heeft geopend voor de geestelijke strijd die de kerk voert in de wereld.
proclam
Mensen die langskwamen op de plaatsen waar onze groep aan het bidden was, reageerden positief op deze actie van de gemeente. Zaterdag hielden we een dienst op de locatie in de wijk Fernandes, waar Ismaël zijn dieren heeft, hierbij waren de meeste buren aanwezig die samen met ons God prezen en het woord van God hoorden. Op zondag hadden we een normale dienst in de kerk, op maandag keken we een film en op dinsdag hadden we een ontspannen middag op een boerderij, verzorgd door een bekende van ons. Al deze programmering was een zegen, echt positief voor de hele gemeente. We danken en prijzen God daarvoor!


fernandes
Het nieuwe schooljaar
klasOp 31 januari zijn we na 30 dagen vakantie weer aan de slag gegaan.
Ook de basisschool is weer met 2 klassen met eigen leerkrachten aanwezig.
De eerste week stond in het teken van schoonmaken en organiseren van de ruimtes. De kinderen zijn op 5 februari gekomen. Er zijn dit jaar 50 kinderen ingeschreven voor de crèche, in de leeftijd tussen 4 en 10 jaar, verdeeld over 3 groepen, 2 groepen in de ochtend en 1 in de middag. We ontvingen 3 leraren van het gemeentehuis, één voor elke groep. Karin werkt 's middags op kantoor en helpt de leerkracht wanneer dat nodig is. Ik (Lourdes) werk van 7:00 tot 13:00 uur en coördineer al het werk, Eunice werkt 's ochtends bij de recreatieve activiteiten van de oudere kinderen. ´s Middags werkt Eunice op de basisschool als onderwijzeres voor 2 kinderen met autisme. Voor deze klus werd ze gevraagd door de burgemeester van de stad. Nu ze een diploma heeft als onderwijzeres komt dit haar goed van pas. We blijven onze kinderen als eerste het onderwijs van het woord van God geven, daarnaast geven we hulp bij de schoolactiviteiten, versterkende activiteiten, recreatieve speelactiviteiten, bij het eten, en algemene hygiëne onderdelen enz.
Ismaël is dan wel de directeur van het Kinderdagverblijf, maar hij is vooral aan het werk voor de kerken. In zijn vrije tijd zorgt hij voor zijn eigen dieren, wat voor hem een manier is om te ontspannen.


creche
Verhuizingen
Elk jaar in januari hebben we de grote schoolvakantie en daardoor is ook het Kinderdagverblijf dicht. Wij maken van de gelegenheid gebruik om de mensen die bij ons werken ook op vakantie te laten gaan. Zo hoeven we geen mensen in te huren om ze te vervangen. Ismaël en ik hebben de kerk in Mercês ondersteund, zodat pastoor Antônio ook de hele maand op vakantie kon. We hebben deze vakantiemaand ook benut om Vinícius en Karin te helpen verhuizen naar hun eigen huis. Ze woonden eerst in het huis onder het Kinderdagverblijf en nu wonen ze boven ons huis (waar een bovenverdieping op is gebouwd). Pastor Woarley en zijn vrouw Rita wonen nu in het huis onder het Kinderdagverblijf, dan hoeven ze ook geen huur meer te betalen.huisk
GEBEDEN
WE VRAGEN U OM MET ONS MEE TE BIDDEN VOOR:
• Het kinderdagverblijf, dat veel kinderen en ouders open zullen staan voor het evangelie.
• Voor Eliana, voor moed, kracht, wijsheid en gezondheid om voor Govert te zorgen
• Voor Goverts gezondheid.
• Voor een goede samenwerking met het stadhuis, burgemeester en medewerkers ook in het nieuwe jaar 2024.
• Voor het evangelisatiewerk en gemeentes in Santa Bárbara en Mercês.
• De besturen in Nederland en in Brazilië.
• Voor gezondheid, wijsheid, moed en kracht voor Ismaël, Lourdes en familie, en alle medewerkers in Santa Bárbara en in Mercês.
• Voor bekering van José Maria, Altamira en Talita.
• José Maria heeft een rib gebroken, graag gebed voor genezing.
• Voor het begin van de afbouw van de kerk in Mercês, die 8 januari van start gaat.

WE VRAGEN U OM MET ONS MEE TE DANKEN VOOR:
• Voor de goede reis en het gezegende werkverlof van Ismael en Karin bij Eliana
• Voor Jacques’ inzet, hulp en tijd om ons door heel NL en België te rijden. En alle steun en hulp van Trudy, Leen, Lies, Piet en Wietske in dit traject.
• Voor de FINANCIËLE ZEGEN voor de afbouw van de gemeente in Mercês.
• Voor onze achterban en hun liefdevolle gaven en gebeden dit jaar 2023.
• Voor alle mooie zegeningen en getuigenissen van het zendingswerk (kinderen en kerk) dit jaar 2023.
• Ons bestuur dat zich vrijwillig inzet voor het werk in Brazilië.
• Voor het kinderdagverblijf, dat zoveel kinderen het woord van God kunnen horen.
• Dat het goed gaat met Govert en Eliana (die elke dag getuigen van Gods trouwe liefde en zorg).

We willen onze dankbaarheid uitspreken aan iedereen die ons trouw financieel heeft geholpen, bemiddeld, gesteund en gebeden heeft dit jaar voor het zendingswerk, we bidden dat jullie ook met ons blijven in het volgende jaar 2024. Moge God u rijkelijk en overvloedig zegenen.

  Fijne kerstdagen en een gezegend en gezond 2024 voor iedereen

kerst23

Namens Lourdes, Ismaël, Eliana (Govert) en alle medewerkers van SZBvC.


Santa Bárbara do Tugúrio, 09 december 2023.
Gemeentes in Santa Bárbara en Mercês

In de kerken in zowel Santa Bárbara als Mercês verliepen alle werkzaamheden normaal. Het hele jaar door houden we bij speciale gelegenheden themadiensten en ter viering van "Kinderdag" was het ook niet anders. Er werd een speciale boodschap doorgegeven voor deze gelegenheid en aan het einde van de dienst kregen de kinderen een tas met lekkernijen aangeboden waar ze zeker blij van werden.

Op 14/10 namen we de vrouwen van de kerk mee, die beschikbaar waren om deel te nemen aan een "Thee met vrouwen" in de stad São João del Rei. Deze werd aangeboden door de Encourage Mission (vrienden die we kennen), met als thema "Aangemoedigde vrouwen bloeien in de woestijn!". Het was een zeer vruchtbare en gezegende middag voor iedereen. We prijzen God voor de kans die Hij ons heeft gegeven.

thee

Op 18/11 vond de langverwachte terugkomst van Ismael en Karin plaats. Terug in Santa Bárbara do Tugúrio, na 65 dagen in Nederland. Hun lichamen waren al gewend geraakt aan de routine en het klimaat van Nederland. Het was alsof ze uit de "koelkast" en in de "oven" waren gekomen.  Vanwege het verschil in weer, tijdzone, routine, hadden ze een paar dagen nodig om zich aan te passen, maar het ging goed. Ondanks dat namen ze op 19/11 al deel aan de dienst en werden ze weer zeer goed ontvangen door iedereen.


anivaldo3En tot slot kan ik niet nalaten de momenten van lofprijzing, dankbaarheid, aanbidding en bezinning te noemen die we hadden in de dienst op 26/11. Deze speciale dienst werd gehouden om God te danken voor het leven van Pastor Anivaldo en zijn vrouw zuster Aparecida. Zij hebben vele jaren met ons samengewerkt als voorganger en als pastorale werkers. Elk jaar brachten ze de helft van de tijd door in São Paulo en de andere helft in onze stad Santa Bárbara. Vanwege hun leeftijd, die al een beetje gevorderd is en wat gezondheidsproblemen, besloten ze nu om permanent in São Paulo te blijven, waar hun drie zonen, schoondochters en kleinkinderen ook wonen. Ze vertelden dat ze hier zouden blijven tot Ismaël en Karin terugkwamen uit Nederland en daarna zouden ze vertrekken. Op 04/12 vertrokken ze daadwerkelijk naar São Paulo. De Kerk begreep hun beslissing goed en bedankte en zegende hen. Het waren momenten die werden gekenmerkt door veel emotie, tranen en dankbaarheid aan God dat Hij ons gezegend had met dit geweldige stel. Het was een dag waarop we allemaal samen lunchten, de Heer aanbaden en daarna momenten van spelletjes en ontspanning hadden voor iedereen, georganiseerd door Rafaël en Eunice. Ook de gemeente van Mercês was erbij.  We hebben meer van dit soort verbroederingsmomenten nodig, dat was de conclusie van alle deelnemers.

Het Kinderdagverblijf CENA
Voor het werk in het Kinderdagverblijf, waar Karin normaal de hele dag werkt, heb ik hulp gevraagd aan het ministerie van Onderwijs voor een extra onderwijzer om me te helpen met de kinderen te werken. Ze zeiden dat ze zouden helpen, maar dat deden ze niet. Maar Godzijdank hebben de twee leraren die sinds het begin van het jaar bij ons zijn, Angela en Marina, hun uiterste best gedaan en hebben mij veel geholpen, door samen te werken zodat het werk gewoon door kon gaan. Voor mij was het een periode van hard werken, vermoeiend, maar we hebben het wel gered.
In deze periode hadden we ook een toename van het aantal mensen dat besmet was met het coronavirus in onze stad. Het was noodzakelijk om de lessen in het Kinderdagverblijf drie dagen op te schorten omdat verschillende medewerkers positief getest waren. Godzijdank is de overdracht van de ziekte onder controle en zijn de normale activiteiten hervat.

stal
konijnEen van de activiteiten met de kinderen was de "Kinderdag – 12/10", met een wandeling op het platteland, waar Ismaël varkens, konijnen, kippen en vogels heeft. Daar hadden ze veel plezier, het was erg leuk om een keer een heel andere dag te hebben. Er is ook een rivier, waar de kinderen zich konden vermaken. Naar de velden gaan was ook erg leuk, want sinds het begin van de lente, 23/09, wordt onze regio geconfronteerd met een hittegolf die verder gaat dan normaal. We zijn nog niet in de zomer en de temperaturen zijn hier al boven de 36 graden uitgekomen. Dat is best heet! Op het platteland hebben we meer ruimte, meer bomen, meer luchtcirculatie, de rivier, en dat verfrist ons een beetje.Voordat Ismaël en Karin naar Nederland vertrokken, was de bouw van een garage begonnen naast het Kinderdagverblijf, om de auto’s een afdak te geven. Deze garage was nodig, omdat de auto’s ‘s nachts op de binnenplaats van het kinderdagverblijf werden geparkeerd en elke ochtend heel vroeg moesten worden verwijderd. Dit was niet praktisch en we hadden ruimte beschikbaar voor de bouw van een garage. Het stadhuis heeft ons geholpen met wat materiaal en we hebben dit werk in Ismaëls afwezigheid kunnen voltooien.


garage

We zitten alweer in de laatste maand van het jaar en daarmee dicht bij het einde van de activiteiten in 2023 van Cena en ook van de scholen in de gemeente. De sluitingsdatum zal naar verwachting op 15/12 zijn, met een speciale dag voor de kinderen, op een boerderij die eigendom is van een gemeenteraadslid. Na die dag hebben we schoolvakanties en keren we pas in de eerste week van februari 2024 terug naar de normale activiteiten.
Verslag door Ismaël Jonker

Allereerst wil ik God danken, op wie we elke dag van ons leven kunnen rekenen. Ik zeg dat het niet gemakkelijk was om 65 dagen weg te zijn van mijn huis, vrouw en broeders en zusters uit Brazilië. In Nederland wil ik Eliana bedanken, mijn lieve zus, die ondanks al haar werk als verzorgster voor onze lieve vader Govert (Pastor João), ons de hele tijd in haar huis ontving en wanneer ze kon, ons vergezelde met leuke uitstapjes, en huisbezoeken vooral naar onze familieleden. Het was goed voor mij en ook voor Karin om daar met haar en mijn vader te kunnen verblijven, omdat we konden genieten van dit gezinsleven, dat we vanwege de geografische afstand niet dagelijks kunnen hebben. Deze momenten zijn van onschatbare waarde. Heel erg bedankt Eliana, ons verlangen is dat God je kracht elke dag vernieuwt.  Een andere persoon die ik hier niet kan nalaten te noemen, is Jacques, die ons niet alleen heeft geholpen als voorzitter van ons bestuur, maar ook met veel goede wil, veel van zijn tijd en zijn voertuig, heeft gegeven om ons naar de kerken te brengen om ons werk bekend te maken en daar ook het woord van God te bedienen, en zo deel uit te maken van ons team.  Aan jou Jacques, heel erg dankjewel en ook aan je lieve vrouw Trudy die het niet erg vond dat haar man zo vaak afwezig was om ons te rijden en te helpen. Ik dank onze secretaris Leen, zijn vrouw Lies, onze penningmeester Piet en zijn vrouw Wietske, voor al hun inzet en hulp die ze ons gegeven schiedam. Zij maken deel uit van ons bestuur en ook voor de ontvangst die ze ons tijdens deze dagen hebben gegeven. Weet dat God ons zo door jullie heen enorm heeft gezegend. Aan alle familieleden in die tijd, waar we mee konden samenzijn, of niet, wil ik zeggen dat ik jullie in mijn hart draag. Aan alle gemeentes die ons met grote genegenheid hebben ontvangen, betuig ik ook mijn dank en tot slot aan alle oude en nieuwe sponsoren, hartelijk dank vanuit mijn hele hart.  Ik laat hier mijn hartelijke groeten achter voor jullie allemaal en ook voor alle vrienden die ik in deze periode heb gemaakt. (Vrienden moeten in het diepst van je hart worden bewaard). Ik beloof dat ik altijd voor jullie allemaal zal bidden. Moge God u rijkelijk en overvloedig zegenen."

Over de dagen hier in Brazilië kan ik, Lourdes, ook onze lieve Heer danken die ons altijd heeft geholpen, speciale mensen in ons leven plaatste, om ons te helpen de lasten te dragen. Tijdens deze periode van afwezigheid van Ismaël en Karin kon ik rekenen op de hulp van Eunice, die altijd actief is in het werk van de Kerk en Cena (Kinderdagverblijf), met Rafaël en Vinícius, die op hun vrije dagen van hun werk, altijd helpen op welke manier dan ook. Ook Pastor Anivaldo en zijn vrouw Aparecida, Pastor Woarley en zijn vrouw Rita, hier in de gemeente en Pastor Antônio in de gemeente van Mercês, maakten ook deel uit van het team dat bijdroeg aan het normaal voortzetten van de activiteiten. 

Werkverlof Ismaël en Karin in Nederland
teamOp 13 september gingen Ismaël en Karin naar Nederland tot 17 november om het werk in Brazilië weer onder uw aandacht te brengen. Het gemeentehuis (burgemeester) hielp ons weer met een voertuig om hen naar het vliegveld in Rio de Janeiro te brengen en daarna om ze weer op te halen. Tot op heden helpen ze ons elke keer dat we erom vragen en dit is super goed omdat er erkenning wordt getoond van het gemeentebestuur voor het werk dat we hier doen.
In deze periode van iets meer dan twee maanden dat Ismaël en Karin in Nederland verbleven, waren er uitdagingen voor zowel hen daar als voor ons hier. En het is op deze momenten dat we konden zien dat God ons zegende met vriendelijke mensen, die hun uiterste best deden om ons te helpen.
Afbouw Kerk in Mercês
IMG 2586RS
Levietenfeest
Op 2 en 3 september vierden we het achttiende jaarfeest van het zangkoor "Levitas", onder leiding van pastor Ismaël. We organiseerden twee dagen met speciale diensten en nodigden lokale kerken, vrienden en kennissen uit om dit mee te vieren. De dienst op zaterdag 2 september werd bijgewoond door de meeste gasten. Het was een zegen en God sprak zeker tot onze harten op beide dagen.
koorl
GEBED
WE VRAGEN U OM MET ONS MEE TE BIDDEN VOOR:
• Het werkverlof in Nederland van 13 september tot en met 15 november en alle voorbereidingen daarvoor, in Brazilië en in Nederland.
• Het Kinderdagverblijf. Voor een vervanger voor Karin
• Voor Eliana, om moed, kracht, wijsheid en gezondheid om voor Govert te zorgen/Goverts gezondheid.
• Voor een goede samenwerking met de stad, de burgemeester en medewerkers in Santa Bárbara.
• Financiën voor de afbouw van de kerk in Mêrces.
• Voor bekering van José Maria Altamira en Talita.
• Voor het evangelisatiewerk in Santa Bárbara en Mêrces.
• Ons bestuur in Nederland en in Brazilië

WE VRAGEN U OOK OM MET ONS TE DANKEN VOOR:

• Voor de onverwachte pensioenbetaling aan Govert, zodat hij zijn kinderen ermee kon zegenen, door hen voor 1 week naar NL te halen.
• Voor onze achterban en hun liefdevolle gaven en alle gebeden.
• Voor alle mooie getuigenissen en zegeningen.
• Voor het Kinderdagverblijf, dat zoveel kinderen het woord van God kunnen horen.
• Ons bestuur dat zich vrijwillig inzet voor het zendingswerk in Brazilië
• Dat het goed gaat met Govert en Eliana

Ontvang de hartelijke groeten van ons hier in Brazilië en van Govert en Eliana in Nederland. We zijn God en u dankbaar voor uw medeleven in alle opzichten, uw steun, gebed, vriendschap en uw trouwe gaven. We wensen en bidden u het allerbeste en gezondheid toe.

Lourdes en Eliana
Werkverlof
Zoals u al eerder hebt gelezen in vorige nieuwbrieven, zijn we weer aan een werkverlof toe. We zullen zoveel mogelijk huisbezoeken doen, en we hebben op de zondagen presentaties in verschillende gemeentes in Nederland en België. U bent van harte uitgenodigd om onze presentatie te bezoeken en u kunt hieronder onze agenda voor dit verlof inzien:
17/9 – Balkbrug
24/9 – Mortsel (Belgie)
1/10 – Schiedam
8/10 – Hasselt (Belgie)
24/10 – Dinsdag avond – Zutphen

Als u belangstelling hebt om te komen kunt u voor een zondagse samenkomst terecht bij ons bestuur (zie contact gegevens).
Hebt u belangstelling om de familie Jonker persoonlijk op bezoek te vragen, dan willen we u vragen contact op te nemen met Eliana op nummer 06-18203793 (bij geen gehoor graag bericht inspreken, dan wordt u z.s.m. teruggebeld.) 
Ismaël en Karin zijn op 13 september aangekomen in Nederland. Ze blijven hier tot 15 november.
Getuigenis
Een ander belangrijk ding: in gesprekken met mensen die naast de kerk wonen hebben we gehoord, dat door de lofprijzing en het woord dat in de diensten wordt verkondigd, mensen door God worden aangeraakt en gezegend. Sommige mensen huilen zelfs als ze er met ons over praten. Ze erkennen hun behoefte aan God, aan bevrijding, maar ze kunnen hun religieuze tradities, hun afgoderij, niet loslaten om God te dienen. Onze stad is erg occult met allerlei afbeeldingen. Mensen zijn ook bang om hun familie pijn te doen door hun afgoderij en religieuze tradities los te laten. We kunnen bidden dat deze angst en schaamte in hun leven wordt weggenomen. Bid in dit geval vooral voor José Maria, zijn vrouw Altamira en Altamira's dochter Talita. Zij kwamen naar de dienst op zaterdag, tijdens het feest.
Vaderdag
Op de tweede zondag in augustus werd er een speciale Vaderdagdienst gehouden in de kerk hier en ook in Mercês. We vieren deze dag altijd en spreken over het belang van vaders in het leven van een gezin. Dat is goed geweest, want de duivel heeft geprobeerd gezinnen te vernietigen omdat zij het fundament van de samenleving zijn. We kunnen niet stoppen met praten over de rol van een vader in de vorming van het gezin. We mogen veel bidden voor moeders en vaders om meer verantwoordelijkheid te nemen en om de belofte te vervullen die ze voor God hebben afgelegd bij het huwelijk. Gescheiden ouders betekenen vaak boze, ongehoorzame en onverantwoordelijke kinderen.
Het werk in de kerken
Tijdens onze dagen in Nederland gingen de diensten gewoon door onder leiding van pastor Anivaldo en pastor Woarley hier in Santa Bárbara, en in Mêrces pastor Antônio. Pastor Anivaldo woont in São Paulo, maar brengt ongeveer zes maanden per jaar door in Santa Bárbara do Tugúrio om ons te helpen en ook met speciale diensten. Vanwege zijn leeftijd, zijn gezondheidsproblemen en die van zijn vrouw, zuster Aparecida, zullen ze hier tot december van dit jaar zijn om ons te helpen. Na Ismaëls terugkeer uit Nederland zullen ze definitief teruggaan naar hun huis in São Paulo. God zij dank wonen Pastor Woarley en zijn vrouw zuster Rita sinds februari van dit jaar hier in Santa Bárbara. Pastor Anivaldo vertrekt wel, maar hij blijft onze hulp op afstand via internet, wat nu allemaal mogelijk is, ook al wonen we meer dan acht uur rijden van elkaar.
In de kerk in Mercês wordt pastor Antônio veel geholpen door broeder Alberto en zijn gezin. Ik geloof dat ik in mijn vorige brief deze familie heb genoemd die vanuit Rio de Janeiro in Mercês zijn komen wonen. Ze hebben ervoor gekozen om zich bij ons aan te sluiten en tot zegen te zijn. We bidden dat ze zo door zullen gaan en dat de vijand niet zal komen om dit werk te belemmeren.
leviet
Kinderdagveblijf CENA
Toen we terugkwamen in Brazilië, gingen we meteen weer over tot de orde van de dag. Op 31 juli begonnen de scholen weer en het Kinderdagverblijf ook. Omdat Ismaël en Karin op twaalf september voor zaken gaan naar Nederland om daar ruim twee maanden te blijven, zijn we begonnen met het organiseren van het werk hier. Hiervoor ben ik op 2 augustus naar het onderwijskantoor gegaan om te vragen om een vervanger voor Karin, die het spelletjeswerk met de kinderen doet. Bid dat ze ons zullen helpen door een competente vervanger te sturen. Nu het eind van de winter is, het weer minder koud is en de kinderen minder vaak verkouden zijn, heb ik deze persoon nodig om me te helpen.
garageWe bouwen ook een garage voor de auto's hier bij het Kinderdagverblijf, met materialen van het gemeentehuis. Het plan is om de 11de klaar te zijn, de dag voor vertrek naar Nederland. maar het materiaal dat we van de gemeente krijgen laat altijd lang op zich wachten. Door deze vertraging denken we dat we het niet zullen halen. Samenwerken met het gemeentehuis vereist veel geduld van onze kant.. Het is ingewikkeld, maar we hebben dit partnerschap nodig omdat onze financiële middelen niet genoeg zijn voor extra werkzaamheden. Dit jaar hebben we veel uitgegeven aan autoreparaties, nieuwe banden en onderhoud. Maar we staan niet in het rood omdat we elke maand proberen om een reserve hebben voor deze extra uitgaven zoals deze, maar we zitten wel op het randje.
Getuigenis Familie Jonker
ism

De laatste twee weken van juli hadden we schoolvakantie en in deze periode was Het Kinderdagverblijf ook gesloten. In deze periode hadden we onze langverwachte familiereis naar Nederland. Gewoon om Govert en Eliana, onze familieleden en een paar vrienden die we kennen te bezoeken. We kunnen zeggen dat God ons gezegend heeft met deze reis, die een verlangen in mijn (Lourdes)hart heeft vervuld. Ik vertelde eerder aan mijn hele familie hier in Brazilië dat we zouden gaan werken en ons salaris zouden opsparen om naar Nederland te gaan. Om familie te bezoeken en daar een week te blijven. Ons getuigenis is dat God deze woorden hoorde en het mogelijk maakte om deze droom te verwezenlijken. De financiën kwamen niet van het werk, maar van onze lieve vader, Govert Jonker, die met terugwerkende kracht een uitbetaling kreeg van zijn Pensioenfonds. Zij hebben Govert gevonden in hun systeem waarvan hij niet wist dat het bestond. Hij kreeg ineens een poststuk in de brievenbus en toen ging alles rollen! Als dat nou niet Gods werk is??

familie
We zijn God erg dankbaar dat hij ons deze kans nu heeft gegeven. Met onze eigen financiële mogelijkheden zou het ons vele jaren hebben gekost om deze reis te kunnen maken. Voor Govert en voor Eliana een enorme “super” zegen, omdat het nu nog mogelijk was, ook wat de gezondheid van Govert betreft.

alieDe hele familie Jonker (6 personen) ging naar Nederland van 18 juli tot 27 juli. We waren dus maar een paar dagen in Nederland en we hebben lang niet iedereen gezien die we hadden willen zien, maar het was de moeite waard. Vooral omdat we bij onze lieve vader Govert waren, die we anderhalf jaar niet hebben gezien. Het heeft iedereen veel goed gedaan, vooral Ismaël, die zijn vader vreselijk mist. We hebben intens genoten met elkaar en met de familie in Nederland die we hebben gezien, ons bestuur en een paar vrienden. Dit zijn momenten die je nooit meer vergeet in je leven. Die zullen voor altijd in de historie van de familie Jonker blijven.
Sport in Santa Bárbara do Tugúrio
3eAls eerste willen we het hebben over een evenement dat al voor het tweede jaar plaatsvindt en tot doel heeft sport te promoten en het beoefenen van lichamelijke activiteiten aan te moedigen in de stad. Dat is erg belangrijk voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dit evenement, genaamd de 2e TRAILRUN, vond plaats op 25 juni 2023 en werd deze keer ook bijgewoond door de familie Jonker. Pastor Ismaël was uitgenodigd om voor de start te bidden, Rafaël en Eunice hielpen de sportsecretaris met de organisatie. Vinícius nam deel aan het begeleidingsteam en Karin nam deel aan de 5 km-race en won de 3e plaats in haar leeftijdsgroep. Dit is voor ons heel erg bijzonder en vooral dat de organisatie ons als christenen erbij wilde betrekken. Dat gebeurde vroeger niet zo snel, er is veel meer openheid naar ons toe, prijs de Heer, dit zijn gebedsverhoringen.

eun
Project afbouw kerk in Mercês
toiletEr is na onze eerdere oproepen € 900,- hiervoor gedoneerd, hartelijk dank!
Nu is nog een bedrag van € 11.550,- nodig.
Er is al een begin gemaakt door een toilet naast de kerkzaal te bouwen. Dat ziet er heel mooi uit!
Als bestuur vragen wij u of u wilt overwegen wat u zou kunnen doen om te helpen dit project uit te voeren.
Graag daarbij “Project Mercês” vermelden, dan kunnen we u op de hoogte houden van de voortgang.