• topafbeelding.jpg
Afbouw Kerk in Mercês
IMG 2586RS
Levietenfeest
Op 2 en 3 september vierden we het achttiende jaarfeest van het zangkoor "Levitas", onder leiding van pastor Ismaël. We organiseerden twee dagen met speciale diensten en nodigden lokale kerken, vrienden en kennissen uit om dit mee te vieren. De dienst op zaterdag 2 september werd bijgewoond door de meeste gasten. Het was een zegen en God sprak zeker tot onze harten op beide dagen.
koorl
GEBED
WE VRAGEN U OM MET ONS MEE TE BIDDEN VOOR:
• Het werkverlof in Nederland van 13 september tot en met 15 november en alle voorbereidingen daarvoor, in Brazilië en in Nederland.
• Het Kinderdagverblijf. Voor een vervanger voor Karin
• Voor Eliana, om moed, kracht, wijsheid en gezondheid om voor Govert te zorgen/Goverts gezondheid.
• Voor een goede samenwerking met de stad, de burgemeester en medewerkers in Santa Bárbara.
• Financiën voor de afbouw van de kerk in Mêrces.
• Voor bekering van José Maria Altamira en Talita.
• Voor het evangelisatiewerk in Santa Bárbara en Mêrces.
• Ons bestuur in Nederland en in Brazilië

WE VRAGEN U OOK OM MET ONS TE DANKEN VOOR:

• Voor de onverwachte pensioenbetaling aan Govert, zodat hij zijn kinderen ermee kon zegenen, door hen voor 1 week naar NL te halen.
• Voor onze achterban en hun liefdevolle gaven en alle gebeden.
• Voor alle mooie getuigenissen en zegeningen.
• Voor het Kinderdagverblijf, dat zoveel kinderen het woord van God kunnen horen.
• Ons bestuur dat zich vrijwillig inzet voor het zendingswerk in Brazilië
• Dat het goed gaat met Govert en Eliana

Ontvang de hartelijke groeten van ons hier in Brazilië en van Govert en Eliana in Nederland. We zijn God en u dankbaar voor uw medeleven in alle opzichten, uw steun, gebed, vriendschap en uw trouwe gaven. We wensen en bidden u het allerbeste en gezondheid toe.

Lourdes en Eliana
Werkverlof
Zoals u al eerder hebt gelezen in vorige nieuwbrieven, zijn we weer aan een werkverlof toe. We zullen zoveel mogelijk huisbezoeken doen, en we hebben op de zondagen presentaties in verschillende gemeentes in Nederland en België. U bent van harte uitgenodigd om onze presentatie te bezoeken en u kunt hieronder onze agenda voor dit verlof inzien:
17/9 – Balkbrug
24/9 – Mortsel (Belgie)
1/10 – Schiedam
8/10 – Hasselt (Belgie)
24/10 – Dinsdag avond – Zutphen

Als u belangstelling hebt om te komen kunt u voor een zondagse samenkomst terecht bij ons bestuur (zie contact gegevens).
Hebt u belangstelling om de familie Jonker persoonlijk op bezoek te vragen, dan willen we u vragen contact op te nemen met Eliana op nummer 06-18203793 (bij geen gehoor graag bericht inspreken, dan wordt u z.s.m. teruggebeld.) 
Ismaël en Karin zijn op 13 september aangekomen in Nederland. Ze blijven hier tot 15 november.
Getuigenis
Een ander belangrijk ding: in gesprekken met mensen die naast de kerk wonen hebben we gehoord, dat door de lofprijzing en het woord dat in de diensten wordt verkondigd, mensen door God worden aangeraakt en gezegend. Sommige mensen huilen zelfs als ze er met ons over praten. Ze erkennen hun behoefte aan God, aan bevrijding, maar ze kunnen hun religieuze tradities, hun afgoderij, niet loslaten om God te dienen. Onze stad is erg occult met allerlei afbeeldingen. Mensen zijn ook bang om hun familie pijn te doen door hun afgoderij en religieuze tradities los te laten. We kunnen bidden dat deze angst en schaamte in hun leven wordt weggenomen. Bid in dit geval vooral voor José Maria, zijn vrouw Altamira en Altamira's dochter Talita. Zij kwamen naar de dienst op zaterdag, tijdens het feest.
Vaderdag
Op de tweede zondag in augustus werd er een speciale Vaderdagdienst gehouden in de kerk hier en ook in Mercês. We vieren deze dag altijd en spreken over het belang van vaders in het leven van een gezin. Dat is goed geweest, want de duivel heeft geprobeerd gezinnen te vernietigen omdat zij het fundament van de samenleving zijn. We kunnen niet stoppen met praten over de rol van een vader in de vorming van het gezin. We mogen veel bidden voor moeders en vaders om meer verantwoordelijkheid te nemen en om de belofte te vervullen die ze voor God hebben afgelegd bij het huwelijk. Gescheiden ouders betekenen vaak boze, ongehoorzame en onverantwoordelijke kinderen.
Het werk in de kerken
Tijdens onze dagen in Nederland gingen de diensten gewoon door onder leiding van pastor Anivaldo en pastor Woarley hier in Santa Bárbara, en in Mêrces pastor Antônio. Pastor Anivaldo woont in São Paulo, maar brengt ongeveer zes maanden per jaar door in Santa Bárbara do Tugúrio om ons te helpen en ook met speciale diensten. Vanwege zijn leeftijd, zijn gezondheidsproblemen en die van zijn vrouw, zuster Aparecida, zullen ze hier tot december van dit jaar zijn om ons te helpen. Na Ismaëls terugkeer uit Nederland zullen ze definitief teruggaan naar hun huis in São Paulo. God zij dank wonen Pastor Woarley en zijn vrouw zuster Rita sinds februari van dit jaar hier in Santa Bárbara. Pastor Anivaldo vertrekt wel, maar hij blijft onze hulp op afstand via internet, wat nu allemaal mogelijk is, ook al wonen we meer dan acht uur rijden van elkaar.
In de kerk in Mercês wordt pastor Antônio veel geholpen door broeder Alberto en zijn gezin. Ik geloof dat ik in mijn vorige brief deze familie heb genoemd die vanuit Rio de Janeiro in Mercês zijn komen wonen. Ze hebben ervoor gekozen om zich bij ons aan te sluiten en tot zegen te zijn. We bidden dat ze zo door zullen gaan en dat de vijand niet zal komen om dit werk te belemmeren.
leviet
Kinderdagveblijf CENA
Toen we terugkwamen in Brazilië, gingen we meteen weer over tot de orde van de dag. Op 31 juli begonnen de scholen weer en het Kinderdagverblijf ook. Omdat Ismaël en Karin op twaalf september voor zaken gaan naar Nederland om daar ruim twee maanden te blijven, zijn we begonnen met het organiseren van het werk hier. Hiervoor ben ik op 2 augustus naar het onderwijskantoor gegaan om te vragen om een vervanger voor Karin, die het spelletjeswerk met de kinderen doet. Bid dat ze ons zullen helpen door een competente vervanger te sturen. Nu het eind van de winter is, het weer minder koud is en de kinderen minder vaak verkouden zijn, heb ik deze persoon nodig om me te helpen.
garageWe bouwen ook een garage voor de auto's hier bij het Kinderdagverblijf, met materialen van het gemeentehuis. Het plan is om de 11de klaar te zijn, de dag voor vertrek naar Nederland. maar het materiaal dat we van de gemeente krijgen laat altijd lang op zich wachten. Door deze vertraging denken we dat we het niet zullen halen. Samenwerken met het gemeentehuis vereist veel geduld van onze kant.. Het is ingewikkeld, maar we hebben dit partnerschap nodig omdat onze financiële middelen niet genoeg zijn voor extra werkzaamheden. Dit jaar hebben we veel uitgegeven aan autoreparaties, nieuwe banden en onderhoud. Maar we staan niet in het rood omdat we elke maand proberen om een reserve hebben voor deze extra uitgaven zoals deze, maar we zitten wel op het randje.
Getuigenis Familie Jonker
ism

De laatste twee weken van juli hadden we schoolvakantie en in deze periode was Het Kinderdagverblijf ook gesloten. In deze periode hadden we onze langverwachte familiereis naar Nederland. Gewoon om Govert en Eliana, onze familieleden en een paar vrienden die we kennen te bezoeken. We kunnen zeggen dat God ons gezegend heeft met deze reis, die een verlangen in mijn (Lourdes)hart heeft vervuld. Ik vertelde eerder aan mijn hele familie hier in Brazilië dat we zouden gaan werken en ons salaris zouden opsparen om naar Nederland te gaan. Om familie te bezoeken en daar een week te blijven. Ons getuigenis is dat God deze woorden hoorde en het mogelijk maakte om deze droom te verwezenlijken. De financiën kwamen niet van het werk, maar van onze lieve vader, Govert Jonker, die met terugwerkende kracht een uitbetaling kreeg van zijn Pensioenfonds. Zij hebben Govert gevonden in hun systeem waarvan hij niet wist dat het bestond. Hij kreeg ineens een poststuk in de brievenbus en toen ging alles rollen! Als dat nou niet Gods werk is??

familie
We zijn God erg dankbaar dat hij ons deze kans nu heeft gegeven. Met onze eigen financiële mogelijkheden zou het ons vele jaren hebben gekost om deze reis te kunnen maken. Voor Govert en voor Eliana een enorme “super” zegen, omdat het nu nog mogelijk was, ook wat de gezondheid van Govert betreft.

alieDe hele familie Jonker (6 personen) ging naar Nederland van 18 juli tot 27 juli. We waren dus maar een paar dagen in Nederland en we hebben lang niet iedereen gezien die we hadden willen zien, maar het was de moeite waard. Vooral omdat we bij onze lieve vader Govert waren, die we anderhalf jaar niet hebben gezien. Het heeft iedereen veel goed gedaan, vooral Ismaël, die zijn vader vreselijk mist. We hebben intens genoten met elkaar en met de familie in Nederland die we hebben gezien, ons bestuur en een paar vrienden. Dit zijn momenten die je nooit meer vergeet in je leven. Die zullen voor altijd in de historie van de familie Jonker blijven.
Sport in Santa Bárbara do Tugúrio
3eAls eerste willen we het hebben over een evenement dat al voor het tweede jaar plaatsvindt en tot doel heeft sport te promoten en het beoefenen van lichamelijke activiteiten aan te moedigen in de stad. Dat is erg belangrijk voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dit evenement, genaamd de 2e TRAILRUN, vond plaats op 25 juni 2023 en werd deze keer ook bijgewoond door de familie Jonker. Pastor Ismaël was uitgenodigd om voor de start te bidden, Rafaël en Eunice hielpen de sportsecretaris met de organisatie. Vinícius nam deel aan het begeleidingsteam en Karin nam deel aan de 5 km-race en won de 3e plaats in haar leeftijdsgroep. Dit is voor ons heel erg bijzonder en vooral dat de organisatie ons als christenen erbij wilde betrekken. Dat gebeurde vroeger niet zo snel, er is veel meer openheid naar ons toe, prijs de Heer, dit zijn gebedsverhoringen.

eun
Project afbouw kerk in Mercês
toiletEr is na onze eerdere oproepen € 900,- hiervoor gedoneerd, hartelijk dank!
Nu is nog een bedrag van € 11.550,- nodig.
Er is al een begin gemaakt door een toilet naast de kerkzaal te bouwen. Dat ziet er heel mooi uit!
Als bestuur vragen wij u of u wilt overwegen wat u zou kunnen doen om te helpen dit project uit te voeren.
Graag daarbij “Project Mercês” vermelden, dan kunnen we u op de hoogte houden van de voortgang.
Gebeden
En tot slot vragen we u altijd om mee te bidden voor het geestelijke werk hier, omdat we altijd strijd hebben, maar we geloven dat God zijn werk in ons en door ons zal voltooien.

We vragen u om met ons mee te bidden voor:

• Eliana, om moed, kracht, wijsheid en gezondheid om voor Govert te zorgen en Goverts gezondheid.
• Het Kinderdagverblijf. Dat veel kinderen en ouders open zullen staan voor het evangelie.
• Voor een goede samenwerking met de stad en de burgemeester.
• Financiën voor de afbouw van de kerk in Mercês.
• Het werkbezoek in Nederland van 12 september tot en met 17 november dit jaar, en alle voorbereidingen daarvoor.

We vragen u ook om met ons mee te danken voor:
• Voor onze achterban en hun liefdevolle gaven en alle gebeden
• Dat er veel zegen is in de gemeentes SBT en Mercês.
• Voor het Kinderdagverblijf, dat zoveel kinderen het woord van God kunnen horen.

Groet en dank
Ontvang de hartelijke groeten van ons hier in Brazilië en Govert en Eliana in Nederland. We zijn God en u dankbaar voor uw medeleven, steun, gebed, vriendschap en uw gaven. We wensen en bidden u het allerbeste en gezondheid toe.
Lourdes en Eliana
Gezondheid
En tot slot hebben we nu veel te maken met luchtwegaandoeningen die optreden in deze zeer koude dagen, een tijd waarin de winter nadert. Ook de ziekte van "dengue" (knokkelkoorts), heeft hier verschillende slachtoffers geëist, zowel kinderen als volwassenen. Het lijkt erop dat de mensen na de covid 19-pandemie zwakker zijn. En zowel griep als dengue brengen mensen naar het ziekenhuis. Gedurende deze periode neemt het schoolbezoek af door zieke kinderen.
Dengue is ontstaan als gevolg van de vele overstromingen die onze stad troffen Mensen gooien ook veel afval, zoals banden, petflessen, in de natuur en dit afval dient ook om water vast te houden en maakt het zo gemakkelijker voor de knokkelkoorts mug om zijn eieren te leggen en zich te vermenigvuldigen.
Vieringen
foppenOntspanning
Ook nodigde Lourdes een christelijke goochelaar uit om op te treden voor de kinderen. Op die manier konden ze ontspannen lachen om zijn grappen en een beetje de angst vergeten na al het nieuws over het geweld. De goochelaar beëindigde zijn presentatie en sprak op een heel fijne manier over de ware vreugde die Jezus aan iedereen schenkt. Sommige kinderen huilden zelfs van emotie. Het was heel goed.

pasenPaasviering

Tijdens de paasviering hebben we met de kinderen over de ware betekenis van Pasen gepraat. We hebben buisjes met gekleurde chocoladesnoepjes uitgedeeld om het Paasfeest vrolijk af te sluiten.


moederdVrouwendag en Moederdag

Op herdenkingsmomenten als Vrouwendag en Moederdag werkt het Kinderdagverblijf ook samen met de leerlingen aan activiteiten rondom de thema's, zodat deze dagen altijd gevierd worden.
Moeilijke tijden
Aan het begin van dit kwartaal beleefden de scholen hier moeilijke tijden, als gevolg van verschillende gewelddadige gebeurtenissen op scholen in Sao Paulo, waaronder de moord op een leraar door een tienerstudent eind maart, waardoor ouders en de kinderen bang werden voor wat er zou kunnen gebeuren, zelfs op kleine scholen. Zelfs de kinderen in onze stad zeiden dat ze messen mee zouden nemen naar school om zich te kunnen verdedigen. Om deze reden moest de politie aan de poorten van de scholen staan om iedereen te zien komen en gaan. Er waren tijden dat de politie de scholen moest binnenkomen, op verzoek van de voogdijraad, om studentengevechten te breken. Er waren momenten van grote onveiligheid. We baden voor vrede in de scholen omdat ouders, leerlingen, leraren en alle medewerkers onzeker en bang waren. Godzijdank lijkt dit nu voorbij.
Kinderdagverblijf CENA
We gaan door met ons werk om kinderen liefdevol op te vangen en te helpen door voedsel aan te bieden, huiswerkbegeleiding te geven, recreatieve activiteiten te hebben en spelletjes die hun ontwikkeling helpen te verbeteren. We realiseren ons dat er een grote emotionele behoefte is en dat dit het leren bemoeilijkt. Daarom proberen we waar mogelijk een gastvrije omgeving te bieden waar ze zich goed kunnen voelen. Sommige studenten met moeilijkheden werden individueel begeleid door docenten, met verschillende activiteiten, spelletjes, enz. Het resultaat gaat erg traag omdat het ook voor het kind nodig is om deze kans optimaal te benutten en vaak hebben ze niet veel motivatie. Als voorbeeld hebben we Michel en João Miguel, twee broers die uit een zeer arm gezin komen. Deze jongens wonen alleen bij hun moeder en drie broers. De vader woont op een andere locatie en heeft bijna geen contact met de kinderen. Deze jongens hebben ook veel studie- en disciplineproblemen. Het Kinderdagverblijf is erg belangrijk voor hen
Huwelijk in Mercês
trouwZuster Marisa is voor de derde keer in het huwelijksbootje gestapt. Er werd een speciale dienst gehouden om het echtpaar in te zegenen. Deze zuster was al twee keer weduwe, haar beide echtgenoten zijn overleden aan kanker. Bid voor deze zuster, dat ze vele jaren mag leven met haar derde echtgenoot.
De gemeente in Santa Bárbara do Tugúrio
huissamDe gemeente houdt één keer per maand huissamenkomsten. Deze zijn begonnen tijdens Carnaval 2023 en vinden nog steeds plaats. Sommige broeders profiteren van de verjaardag van een familielid en vragen om een dankdienst. Dit zijn momenten van aanbidding en lofprijzing aan God en daarna wordt er altijd voor iedereen een lunch aangeboden. Ook in de gemeente in Mercês vinden, wanneer iemand daarom vraagt, dankdiensten plaats. Het is erg goed en fijn voor iedereen.

Wat ook al een tijd goed gaat is na afloop van de dienst op zondag, een samenkomen met hapjes en drankjes achter in de kerk. Elke zondag meldt zich een gezin aan die de volgende zondag lekkernijen verzorgt. We besloten hiermee door te gaan, omdat iedereen goed meedoet en we echt hele fijne momenten beleven die de onderlinge gemeenschap bevorderen.
In de gemeente Mercês gebeurt dit niet elke week omdat de broeders ver weg wonen en vervoer nodig hebben.
Door de toename van het aantal kinderen in de gemeente op de zondagavond, gebruiken we de ruimte in de voormalige kerk om met de kinderen te werken. We doen het alleen op zondag, omdat het een vrije dag is voor iedereen en het aantal mensen dat naar de dienst komt veel hoger is. Dit is wordt gewaardeerd, zowel door de kinderen als door de ouders, die rustig naar de preek kunnen luisteren terwijl hun kinderen worden onderwezen en verzorgd.

jarigenIn april hadden we de verjaardag van Pastor Ismaël (14/04) en ook van Pastor Antonio (18/04) uit Mercês. De broeders en zusters van beide gemeentes maakten een verrassingstaart voor beide voorgangers. 

avondmaalIn de maand April hadden we een speciale Paasdienst. In deze dienst vierden we het Heilig Avondmaal en aten we aan de avondmaalstafel verschillende soorten brood en druivensap. Alles om te onthouden dat we, net zoals we ons lichaam moeten voeden, ook onze ziel moeten voeden.
De beide gemeentes hadden ook een speciale dienst op vrouwendag in maart en ook de tweede zondag in mei voor moederdag. Bezoekers komen altijd naar deze diensten om het woord van God te horen en gebed te ontvangen.

Gebedspunten
We vragen u om met ons mee te bidden voor:

• Govert en zijn gezondheid.
• Eliana, om moed, kracht, wijsheid en gezondheid bij de verzorging van Govert
• Ismaël en Lourdes die zich steeds aan moeten passen aan de veranderingen. Dat God hen zegent met moed, kracht, gezondheid en vooral wijsheid.
• Het Kinderdagverblijf. Dat veel kinderen en ouders open zullen staan voor het evangelie. Voor een goede samenwerking met de burgemeester.
• Financiën voor de afbouw van de kerk in Mercês
• Alberto, zijn vrouw Eliana en hun kinderen, dat God hen zegent in het werk van de Heer in Mercês.
• Het werkbezoek in Nederland van 12 september t/m 17 november dit jaar, en alle voorbereidingen daarvoor


We vragen u ook om met ons te danken:

• Voor onze achterban en hun liefdevolle gaven en alle gebeden.
• Voor de goede berichten uit de gemeentes, dat er zoveel zegen is in de gemeentes Santa Barbára en Mercês.
• Voor de hulp die uit Rio de Janeiro kwam voor pastor Antonio in Mercês
• Voor de hulp die de burgemeester ook dit jaar al heeft gegeven aan het Kinderdagverblijf.
• Voor het zilveren huwelijksjubileum van Ismaël en Lourdes.
• Dat we weer de gelegenheid hebben om dit jaar met werkverlof te gaan in Nederland.

Ontvang de hartelijke groeten van ons hier in Brazilië en Govert en Eliana in Nederland. We zijn dankbaar voor uw meeleven met ons door uw steun, gebeden, vriendschap en gaven, we wensen u het allerbeste en gezondheid toe.

Lourdes en Eliana
Werkverlof in Nederland
Van 12 september t/m 17 november hoopt Ismaël met zijn jongste dochter Karin en zijn zus Magna naar Nederland te komen. De bedoeling is dat Magna Eliana gaat vervangen voor de zorg van Govert, zodat Eliana samen met Ismaël en Karin bezoeken af kunnen leggen. Op de zondagen gaan ze de gemeentes bezoeken met een nieuwe presentatie van het werk in Brazilië. Het adres van hun verblijf is dit keer bij Govert en Eliana in Heino. Het mobiele nummer voor hen is het 06 nummer dat Govert en Eliana nu ook al gebruiken (06-18203793). We hopen en bidden dat deze tijd een grote zegen zal zijn, en dat er veel nieuwe contacten gelegd worden. Om zo de belangstelling voor het werk van het Kinderdagverblijf, de gemeentes in Santa Bárbara do Tugúrio en in Mercês te bevorderen.
verlof
Ik, Eliana verheug mij er heel erg op de komst van Ismaël, Magna en Karin. Dan is de familie Jonker weer compleet in Nederland, want dat is dan 38 jaar geleden dat we met het hele gezin toen met mama erbij in Nederland waren ook voor werkverlof, dat weet ik nog heel goed, ik was 10 jaar oud, en we hadden een lied ingestudeerd om te zingen in alle gemeentes waar we kwamen. Heel jammer dat mama dit nu niet mee kan maken. Papa wordt zondag 17 september bij leven en welzijn 86 jaar, en dat kunnen we dan samen vieren. Ik hoop en bid dat de Heer dit geschenk aan ons geeft, want waarschijnlijk zien de volgende jaren er niet hetzelfde uit, omdat we nu zo ver uit elkaar wonen.
Overstromingen
brugIn januari en februari van dit jaar troffen zware regenbuien onze stad Santa Bárbara en omgeving. Landwegen en rijkswegen, die al niet goed onderhouden waren, verslechterden. Er zijn talloze gaten in de wegen en kapotte bruggen. Dit maakt het leven van mensen moeilijk. We hopen dat de deelstaat- en gemeentebesturen erin slagen deze situaties snel te verbeteren. Zoals opgemerkt, alles is erg bureaucratisch en traag, en er is veel corruptie. Laten we bidden dat de politici wijsheid hebben om hieraan te werken.
puin
Lourdes vraagt u om te bidden voor Ismaël, die door de hevige regenval een groot deel van zijn weiland verloor, waar zijn koeien op stonden. Daardoor is het niet meer mogelijk om door te gaan met dat werk dat hij zo leuk vond. Het bracht hem ontspanning. De koeien zijn inmiddels verkocht. Hij heeft nog wat kleinvee: varkens kippen en konijnen. De melkverkoop is ook gestopt. Dat kostte wel veel tijd, die hij nu over heeft. Het gaat hem erg aan het hart om het werk los te laten.
Hij werkt nu meer met de kerken, in de bediening, in de lofprijzing en aanbidding, prediking en de organisatie van het werk, samen met mij. Dit werk is ook niet zo gemakkelijk, omdat het gaat vaak om mensen die hulp nodig hebben in problemen zijn en veel van de voorganger vragen.
Kinderdagverblijf CENA
In januari was onze grote vakantie, dus was het Kinderdagverblijf gesloten. Op 30 januari begonnen we met het inrichten en schoonmaken van de ruimtes om de kinderen op 6 februari weer te kunnen ontvangen.
De basisschool lessen zijn nog steeds hier in het Kinderdagverblijf omdat het schoolgebouw nog gesloten is. Alles werkt hier erg traag en bureaucratisch. Maar aan de andere kant, door de ruimte te delen, kunnen we ons werk ontwikkelen. We helpen nu 50 kinderen, verdeeld over drie klassen, 's ochtends en 's middags.

klase
spelenDe kinderen komen meestal uit disfunctionele gezinnen, zonder grenzen, ongeschoold, met leerachterstand. Er is veel geduld, wijsheid en liefde nodig om hen te kunnen helpen. In veel gevallen kunnen we niet eens rekenen op de steun van de families omdat ze het gezag over hun kinderen al hebben verloren. Daarom proberen we ons best te doen, zodat wanneer deze kinderen hier vertrekken ze iets goeds meenemen voor hun verdere leven. Het jaar verandert, maar onze klantenkring is altijd hetzelfde. We vragen u ons te helpen in gebed, aangezien onze taak niet altijd gemakkelijk is. Maar zelfs met deze moeilijkheden zijn we blij dat we deze kinderen kunnen helpen. Ook hebben ze een veilige plek om te verblijven, waardoor hun ouders de mogelijkheid krijgen om buitenshuis te werken en in hun levensonderhoud te voorzien. Dit is onze missie.
Ook dit jaar hebben we steun gekregen van het gemeentebestuur, waardoor we 2 leraren hebben gekregen, ook mensen om alle ruimtes schoon te maken en koks om lunch en snacks te bereiden.
Eunice werkt voor Cena als lerares, Karin als entertainer (verantwoordelijk voor spelletjes), en ik (Lourdes) als werkcoördinator. Zoals je op de foto's kunt zien, werken we veel met spelletjes om het leren te vergemakkelijken.
Project: Afbouw van het kerkgebouw in Mercês
In de vorige nieuwsbrief wilden we hiervoor al uw steun vragen, maar dit bericht is bij vergissing niet geplaatst.
De gemeente in Mercês is gesticht in 2008. Aanvankelijk kwam men bijeen in gehuurde zaaltjes. In 2013 werd besloten om zelf te bouwen nadat de huur plotseling werd opgezegd. De grond was al beschikbaar en daarop is een betonnen gebouw neergezet. De kerk had geen financiële middelen voor verdere afbouw. Er is dus niets betegeld in de toiletten, de keuken, de kerkzaal of de buitenzijde. De technische voorzieningen zijn provisorisch aangelegd.
Volgens een recente begroting kost de volledige afbouw € 27.500.
Door enkele grote giften is al € 10.050,- binnengekomen en daarnaast heeft het bestuur in NL uit de algemene reserve € 5.000 beschikbaar gesteld.
Nu is nog een bedrag van € 12.450,- nodig.
Als bestuur vragen wij u of u wilt nadenken over wat u zou kunnen doen om te helpen dit project uit te voeren. Graag daarbij “Project Mercês” vermelden, dan kunnen we u op de hoogte houden van de voortgang.
Zilveren bruiloft van Ismaël en Lourdes
25jOp 3 januari waren Ismaël en Lourdes 25 jaar getrouwd.
Dat hebben ze in kleinschalige kring gevierd op zondag 8 januari. Pastor Anivaldo ging voor in de dienst en sprak een zegen over hun huwelijk uit.
Na de dienst konden alle broeders en zusters hen feliciteren onder genot van een stuk taart en een glas frisdrank met hapjes.
Carnavalstijd
Een andere opvallende gebeurtenis in het nieuwe jaar was het afwijkende programma voor de dagen waarop in heel Brazilië carnaval wordt gevierd, een feest waarop de geneugten van het vlees worden gewaardeerd. In Santa Bárbara do Tugúrio heeft de burgemeester vanwege de overstromingen als gevolg van zware regenval geen feestdag afgekondigd.
opent
De kerk heeft een geestelijk programma uitgevoerd; een normale kerkdienst op zondag, een openluchtdienst op het plein voor de kerk en huissamenkomsten. Deze werden door allen zeer goed ontvangen. Het was een bemoedigende tijd voor iedereen.

In Mercês hadden we geen apart programma, alleen de normale diensten, waar de opkomst erg goed was en nieuwe mensen binnen kwamen. Onder deze nieuwe mensen was een familie, die uit Rio de Janeiro is gekomen. Ze kozen ervoor om met ons samen te werken en hebben veel geholpen in de gemeente. Ik vraag u om voor dit gezin te bidden, zodat ze doorgaan in het werk van de Heer. De man heet Alberto, zijn vrouw Eliana, ze hebben drie minderjarige kinderen.


huiss